Pages Navigation Menu

Zahirin halk, batının Hak ile olsun

İhramcızade Hz.

İHRAMCIZADE EFENDİM

Mustafa Haki’den aldın dersini,

O’nun himmetiyle yendin nefsini,

Verdi Size sadrındakinin hepsini,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Dört kitabın manası Sizde,

Füyuzat pınarları uhdenizde,

Bildik Hakk’ı, Nebi’yi sayenizde,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Sivas’tan alemlere nurlar yayılır,

Huzurunda tüm müşküller hallolur,

Hasta gönüller hemen şifa bulur,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Üçler, yediler, kırklar Sizinle,

Veli halkasının devamı Sizinle,

Rabbimin feyzi nuru Sizinle,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Ömrünüz halka hizmetle geçti,

Gören gözler hakikati seçti,

Gözünüzde alemler bir hiçti,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Ömür geçti Sizden önce boşa,

Pir’imi görünce kaplar beni neşe,

Ulu Camii Cennetten bir köşe,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Titriyor ellerim Sizi anarken,

Heybetiniz Arş-ı Ala’ya uzanırken,

Uyan nefsim hala vakit varken,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Alemler tepsi gibi önünde,

Hakk’tan verilen tasarruf elinde,

Bir gözü Ravza’da, bir gözü Kabe’de,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Ders alınca Mübarek Şeyhinizden,

Tabi olup geçtiniz kendinizden,

Kana kana içtiniz füyuzat denizinden,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

İmkanı olup Kabe’ye gidemeyenler için,

Orayı bura eyledik dediniz,

Mevla’m ayırmasın yolunuzdan,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Sizi hayatınızda göremedik Efendim,

Sizden sonraki Pir’ana uyduk Efendim,

Hafız Özcan ve Hacı Dursun Efendilerimizi tanıdık,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Görmeden sevdik sizi Efendim,

Tanıdık Eşsiz Güllerinizi Efendim,

Tanıyınca tuttuk emrinizi Efendim

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Mübarek gözleriniz mavi ummanmış,

Gül nazarınız dertlilere dermanmış,

Sohbetiniz Şanlı Nebi’den fermanmış,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Nakşibendi Şeyhleri cihan padişahları,

Zikri muhabbeti gönüle nakşetmek işleri,

Cennet bahçesidir bulundukları mekanları,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Peygamber emaneti Meşayıh Hırkası,

Nebi’nin şefaatine ersin ihvan fırkası,

Silsileyi Aliyye’nin otuz altıncı halkası,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Mürşidin sükutu hikmet pınarıdır,

Aşkla bağlanmak cennet anahtarıdır,

Sahra sohbetleri aşıkların pazarıdır,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.

 

Mahşer meydanında bırakmayın bizi,

Kabirde, Sıratta, Mizanda tutun elimizi,

Nebimize, Rabbimize götürün hepimizi,

Gavsül Azam İhramcızade Şeyhim.